Každá schválená zdravotnická váha Marsden třídy III má záruku 4 roky. I když je průmyslový standard pro záruky na zdravotnické váhy obvykle jen dva roky.

Marsden tedy poskytuje dvojnásobný klid. Naše váhy můžete nakupovat s důvěrou, neboť víte, že kupujete vysoce kvalitní výrobek, který vydrží.

4-letá záruka společnosti Marsden je bez jakýchkoli dodatečných nákladů  a dokládá naši víru v kvalitu našich výrobků.

 

Záruční podmínky pro čtyřletou záruku:

  1. Čtyřletá záruka společnosti Marsden je k dispozici u každého profesionálního zdravotnického přístroje Marsden třídy III. Záruka se začíná počítat ode dne nákupu a je vztažena na vady způsobené vadami materiálu nebo konstrukčními vadami. Tyto vady jsou v rámci uvedené záruky řešeny bezplatně.
  2. Všechny pohyblivé části – například baterie, kabely a adaptéry – jsou ze záruky vyjmuty.
  3. Zákazník je povinen vrátit vadný výrobek na korespondenční adresu společnosti Medicton Group s.r.o. Nároky, na které se vztahuje záruka, budou provedeny bezplatně.
  4. Čtyřletá záruka se vztahuje na všechny schválené zdravotnické váhy společnosti Marsden třídy III., které byly zakoupeny dne 01/01/2018 * nebo později.

Další informace o čtyřleté záruce získáte u společnosti Medicton Group s.r.o., výhradního zástupce společnosti Marsden v pro Česko a Slovensko.

U přenosných vah M-999 (Patient Transfer Scale) je možno čtyřletou záruku získat za příplatek. Pro více informací  nás prosím kontaktujte.